۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

همه چیز درباره ترس افراد از آمپول زدن

0 دیدگاه

همه چیز درباره ترس افراد از آمپول زدن

شمار زیادی از افراد میباشند که از آمپول زدن به شدت هراس دارند, آمپول هایي که احتمالا اشک افراد را نیز سرازیر کنند و دلهره شدیدی بوجود آورند. گاهی ترس بدلیل یک تجربه ناخوشایند مثل آمپول به وجود می آید. حتی با مشاهده وحشت و ترس دیگران ترس ایجاد شود, هرگاه تصور کنید ممکن هست

مجدد در چنین موقعیتی قرار گیرید ترس بر شما غالب میشود و کوشش میکنید از چنین موقعیتی اجتناب کنید در نتیجه تصور ترس در شما به قوت خود باقی میماند و بدلیل اجتناب از روبرو شدن با آن, ترس تشدید می شود.

علامت‌ هاي ترس

ترس شامل علائمی جسمی مثل ضربان قلب, تعرق چندان, و سفتی عضلات و غیره …هست و به دنبال آن علامت‌هاي شناختی مثل انتظار درد وآسیب در فکر فرد مسلط می شود و علامت‌هاي هیجانی ترس, وحشت, لرزش را نشان میدهد و از نظر رفتاری فرد از آمپول زدن امتناع میکند.

در جواب به ترس دو واکنش در فرد وجود دارد| اول واکنش‌هاي غیرارادی به ترس که همان حالت‌هاي هیجانی ترس و وحشت هست و دوم واکنش‌هاي ارادی به ترس که شامل گریز و اجتناب کردن هست یعنی اگر شما در موقعیت آمپول زدن قرار بگیرید ترجیح می دهید آمپول نزنید و با خوردن قرص از زدن آمپول اجتناب کرده اید.

تاملی به ترس
به گزارش پارس ناز انچه در مورد ترس باید دقت کنید اینست که به این یقین برسید اگر به سمت ترس‌هاي خود بروید آسیبی به شما نخواهد رسید بلکه این فرار هست که ما را به دام می‌اندازد. وحشت و نگرانی از آمپول یا هر چیزی وحشتناک, ما را در افکار ناخوشایند ترس نگه می‌دارد.

بنابراین مشاهده نمایید در زندگی از چه چیزی میترسید, ترسی که در درون شما نفوذ کرده هست و وسعت ترس به اجتناب و فرار شما بستگی دارد و هر چقدر اکثر از ترس روی بگرداند و نخواهید در آغوشش کشید قدرت بیشتری به آن می‌بخشید. بنابراین اکثر از آنکه از خود پیشامد رنج و عذاب بکشید از نگرانی حوادث آینده رنج می کشید.

از میان بردن ترس

* شمار زیادی از ترس‌ها ممکن هست از دوران کودکی شکل گرفته باشد, بنابراین تصمیم بگیرید آیا میخواهید ترس را از بین ببرید یا نه؟ و چقدر مصمم هستید. تصمیم به از میان بردن آن شرط بسیار مهمی هست زیرا انتظارات و اقدامات شما را مشخص میکند.

* مشخص کنید چه علامت‌هاي از آن باعث ترس میشود, مثلا فضای آمپول زدن, درد, نگرانی درمورد آن و غیره… در واقع علامت‌ها, وجود ترس را در شما عمیق‌تر و پایدارتر نگاه می‌دارد.

* برای از میان بردن ترس در حالت آرامیدگی تجسم کنید در حال نزدیک شدن به بازبینی به آمپول زدن هستید و آمپول زدن را به مراحلی تقسیم کنید و هر مرحله‌اي را در یک دفعه انجام دهید. اگر در حین انجام مرحله‌اي دچار ناراحتی شدید اینکار را به زمان دیگری موکول کنید.

این فعالیت‌ها را به اندازه‌ي انجام دهید تا احساس آرامش در شما به وجود آید و هر زمان کوشش کنید یک گام نزدیکتر به زدن آمپول قرار گیرید. مثلا ابتدا قصد آمپول زدن دارد اگر آرامش پیدا کردید. بعد از این مرحله در حال رفتن به مکان آمپول زدن هستید. حاضر شدن بر آمپول زدن و آمپول زدن و در نهایت با خوشحالی بیرون آمدن از مطب پزشک هست.

* در این روش بجای این که تدریجاً با آمپول زدن خو بگیرید کاملاً در موقعیت قرار بگیرید و با تشویق و دلگرمی خودتان قبول کنید که موقعیت آمپول زدن را تجسم کنید یا در کنار آن و افرادی که اینکار را انجام میدهند, باشید.

در این روش بدلیل مواجه سریع, ترس از بین میرود و در هنگام آمپول زدن بدن را در حالت ریلکس قرار دهید و بعد از آمپول زدن, این موقعیت را کاملاً عادی و جزئی از زندگی بدانید و این تجربه را جایگزین افکار و موقعیت‌هاي ناخوشایند خود قرار دهید.

* ایمن سازی در مقابل استرس یعنی اظهارات رویارویی کننده‌ي بیاموزید. بعنوان مثال من می توانم با این ترس رویارویی کنم مثل شمار زیادی از شرایط مشکل دیگر و برای خود موقعیت‌هاي عینی که بر ترس غلب کرده اید را تجسم کنید تا دلیری لازم برای آمپول زدن به دست آورید.

* توقف فکر| افکار منفی مربوط به ترس را با افکار مثبت مواجهه شدن با ترس جایگزین کنید بعنوان مثلا ” سلامتی ارزش بالاتری نسبت به درد آمپول دارد و درد آن شیرین هست وقتی سلامتی را زودتر به دست می‌آورم, پس از این درد هم پیشباز میکنم.

* عادی نشان دادن ترس| ترس از آمپول در شمار زیادی از افراد وجود دارد و در هنگام آمپول زدن کمی درد دارد ولی عادی هست و ممکن هست علامت‌هاي هیجانی هم نشان دهم اما مهم نیست و می توانم این شرایط را مدیریت کنم. در مجموع عادی نشان دادن ترس و طبقه‌بندینوع حالت‌هاي هیجانی و اجتناب خود به از میان بردن ترس کمک می کند و از همه ي مهمتر اراده و مصمم بودن شما تأثیر بسزایی در درمان ترس دارد.